ภาพกิจกรรม

  1. INTERCARE ASIA 2023 (31 สิงหาคม 2566 - 2 กันยายน 2566)
  2. Medlab Asia & Asia Health 2023 (16-18 สิงหาคม 2566)
  3. มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่หน่วยงานต่างๆ (มิถุนายน 2566)
  4. โรงพยาบาลราชวิถี (9-11 มกราคม 2566)
  5. โรงพยาบาลราชวิถี (29 พฤศจิกายน 2565 และ 1-2 ธันวาคม 2565)
  6. LabFuture & BioExpo 2022 (24-25 พฤศจิกายน 2565)
  7. INTERCARE ASIA 2022 (27-29 ตุลาคม 2565)
  8. Medlab Asia & Asia Health 2022 (19-21 ตุลาคม 2565)
  9. โรงพยาบาลราชวิถี (10-12 ตุลาคม 2565)
  10. ตลาดนัดตึกลุมพินีทาวเวอร์ (3-5 ตุลาคม 2565)
หน้า