การจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

 • ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้เองที่หน้าร้าน ดูแผนที่
 • จัดส่งโดยขนส่งของบริษัท สยาม เฮลตี้เวิลด์ จำกัด (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น) หรือจัดส่งโดยขนส่งเอกชน

 

ค่าบริการจัดส่ง

 • ยอดซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 499 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศ
 • ยอดซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
 • กรณีสินค้าที่ไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งคิดตามจริง โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเอง
 • กรณีส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ค่าจัดส่งคิดตามจริง โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเอง
 • กรณีเก็บเงินปลายทาง (สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.เท่านั้น)
  • ยอดซื้อต่ำกว่า 1,500 บาท คิดค่าจัดส่ง 50 บาท
  • ยอดซื้อระหว่าง 1,501-3,300 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท
  • ยอดซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,301 บาทขึ้นไป ค่าจัดส่ง คิดเป็น 3% ของมูลค่ายอดซื้อ
 • สำหรับสินค้าบางตัวอาจมีการกำหนดค่าจัดส่งในราคาที่แตกต่างกันไป โดยจะแสดงไว้ในส่วนของรายละเอียดภายในหน้าเว็บไซต์ของสินค้านั้นๆ เช่น หน้ากากอนามัย คิดราคาเหมา 60 บาทต่อการสั่งซื้อ

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

 • ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน โดยจะไม่นับรวมวันโอน
 • หมายเหตุ หากลูกค้าโอน และส่งสลิปในวัน หรือเวลานอกทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับยอดค่าสินค้า และบริการของลูกค้าเป็นวันทำการถัดไป

 

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

แผนที่บริษัท