ชุดตรวจโควิด-19 ATK ตรวจหาแอนติเจน Home Use (1ชุด/กล่อง)

COVID-19 Home Use Type Antigen Rapid Test (1set/box)

Quick Overview

ชุดตรวจ ATKรู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้ มีทะเบียน อย. ถูกต้อง ตรวจง่ายรู้ผลภายใน 10 นาที

 • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR
 • เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี T6500028
 • เลขที่โฆษณา ฆพ.274/2565
 • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19
 • ทราบผลการทดสอบภายใน 10 นาที | ตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)
 • ชนิดก้านยาว (ไม้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ)
 • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
 • ใช้ได้ครั้งเดียว
 • ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (click)
ราคาปกติ ฿75.00 /ชุด ราคาพิเศษ ฿69.00 /ชุด
ลด8%
(ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคารวมค่าขนส่งแล้ว
SKU
MCATCOV01
มีสินค้า
 • ซื้อ 12 ชุด ในราคา ฿49.00 /ชุด ลดเพิ่ม 29%
 • ซื้อ 100 ชุด ในราคา ฿46.00 /ชุด ลดเพิ่ม 33%
 • ซื้อ 720 ชุด ในราคา ฿45.00 /ชุด ลดเพิ่ม 35%

ชุดตรวจ ATK

ชุดตรวจ ATK

ชุดตรวจ ATK

 


ชุดตรวจ ATK

ชุดตรวจโควิด-19 ATK ตรวจหาแอนติเจน Home Use (1ชุด/กล่อง)

COVID-19 Home Use Type Antigen Rapid Test (1set/box)

 

คุณสมบัติของ ชุดตรวจ ATK

 • ชุดตรวจ ATK ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นต้องยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR

 • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจ ATK นี้อาจให้ผลลบได้

 • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19

 • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19

 • ทราบผลการทดสอบภายใน 10 นาที | ตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)

 • ชนิดก้านยาว (ไม้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ)

 • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้

 • ชุดตรวจ ATK ใช้ได้ครั้งเดียว


ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้าของ ชุดตรวจ ATK

 1. สอดไม้เก็บตัวอย่างเข้าไปในรูจมูก 2-4 ซม.(ในเด็ก 1-2 ซม.) และหมุนไม้เก็บตัวอย่างในจมูก 5 ครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนด้วยไม้เก็บตัวอย่างเดียวกันในรูจมูกอีกข้าง

 2. เทสารเคมีสกัดใส่ลงหลอดใส่สารเคมีสกัดทั้งหมด (250μL)

 3. ใส่ไม้เก็บตัวอย่างที่มีสารคัดหลั่งในหลอดใส่สารเคมีสกัดหมุนไม้เก็บตัวอย่างประมาณ 10 ครั้ง

 4. ขณะนำไม้เก็บตัวอย่างออกบีบกดปลายไม้เก็บตัวอย่างเพื่อขับของเหลวออกจากไม้เก็บตัวอย่างให้ได้มากที่สุด

 5. ติดตั้งปลายหยดบนหลอดใส่สารเคมีสกัด

 6. หยดสารคัดหลั่งที่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาในหลอดใส่สารเคมีสกัดจำนวน 2 หยด ลงในช่องบนแถบตรวจ

 7. จับเวลา 10 นาที และอ่านผลลัพธ์


วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

 • ผลบวกแถบสีปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C) และเส้นการทดสอบ (T)

 • ผลลบแถบสีจะปรากฏเฉพาะเส้นควบคุม (C) และจะไม่มีแถบสีปรากฏบนเส้นทดสอบ (T)

 • ไม่สามารถแปลผลได้แถบสีไม่ปรากฏที่เส้นควบคุม (C)


ส่วนประกอบของ ชุดตรวจ ATK

 1. แถบตรวจ
 2. สารเคมีสกัด
 3. หลอดใส่สารเคมีสกัด
 4. ไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปราศจากเชื้อ
 5. คู่มือการใช้งาน ชุดตรวจโควิด-19
 6. ใบรับรองคุณภาพ

 

ข้อควรระวังของ ชุดตรวจ ATK

 • ห้ามใช้หลังจากวันหมดอายุ

 • บรรจุภัณฑ์ของชุดตรวจจะต้องถูกปิดสนิทจนกว่าจะใช้งาน

 

คำเตือน

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ชุดตรวจ ATK

 

คำแนะนำ

 • ชุดตรวจโควิด-19 ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงใน การติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้

 • กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

 

ข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะ

ความไวและความจำเพาะในการทดสอบ

การเปรียบเทียบการวิจัยทางคลินิกและการทดสอบแบบ RT-PCR จากตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)

 

วิธีการทดสอบ

RT-PCR

ผลลัพธ์ทั้งหมด

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ผลลัพธ์

ผลบวก

ผลลบ

ผลบวก

113

2

115

ผลลบ

3

212

215

ผลลัพธ์ทั้งหมด

116

214

330

 

ความไว : 97.4% (95%CI*.30.39%-98.61%)

ความจำเพาะ : 99.1% (95%CI*.98.20%-99.87%)

 

ขั้นตอนการทิ้ง ชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว

 • ทิ้งส่วนประกอบ ATK แบบก้านยาว ทั้งหมดลงในถุงขยะ ปิดให้มิดชิด ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ หรือเติมน้ำยาล้างจานผงซักฟอกเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมเขียนหน้าถุงว่า " ชุดตรวจ ATK " หรือ " ขยะติดเชื้อ " นอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้จุดทิ้งขยะ ควรทิ้งลงในถังขยะสีแดง

ชุดตรวจ ATK

ชุดตรวจโควิด-19 ATK ตรวจหาแอนติเจน Home Use (1ชุด/กล่อง)

COVID-19 Home Use Type Antigen Rapid Test (1set/box)

 

คุณสมบัติของ ชุดตรวจ ATK

 • ชุดตรวจ ATK ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นต้องยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR

 • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ATK แบบก้านยาว นี้อาจให้ผลลบได้

 • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19

 • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19

 • ทราบผลการทดสอบภายใน 10 นาที | ตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)

 • ชนิดก้านยาว (ไม้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ)

 • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้

 • ชุดตรวจ ATK ใช้ได้ครั้งเดียว


ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า

 1. สอดไม้เก็บตัวอย่างเข้าไปในรูจมูก 2-4 ซม.(ในเด็ก 1-2 ซม.) และหมุนไม้เก็บตัวอย่างในจมูก 5 ครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนด้วยไม้เก็บตัวอย่างเดียวกันในรูจมูกอีกข้าง

 2. เทสารเคมีสกัดใส่ลงหลอดใส่สารเคมีสกัดทั้งหมด (250μL)

 3. ใส่ไม้เก็บตัวอย่างที่มีสารคัดหลั่งในหลอดใส่สารเคมีสกัดหมุนไม้เก็บตัวอย่างประมาณ 10 ครั้ง

 4. ขณะนำไม้เก็บตัวอย่างออกบีบกดปลายไม้เก็บตัวอย่างเพื่อขับของเหลวออกจากไม้เก็บตัวอย่างให้ได้มากที่สุด

 5. ติดตั้งปลายหยดบนหลอดใส่สารเคมีสกัด

 6. หยดสารคัดหลั่งที่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาในหลอดใส่สารเคมีสกัดจำนวน 2 หยด ลงในช่องบนแถบตรวจ

 7. จับเวลา 10 นาที และอ่านผลลัพธ์


วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

 • ผลบวกแถบสีปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C)และเส้นการทดสอบ (T)

 • ผลลบแถบสีจะปรากฏเฉพาะเส้นควบคุม (C) และจะไม่มีแถบสีปรากฏบนเส้นทดสอบ (T)

 • ไม่สามารถแปลผลได้แถบสีไม่ปรากฏที่เส้นควบคุม (C)


ส่วนประกอบของ ชุดตรวจ ATK

 1. แถบตรวจ

 2. สารเคมีสกัด

 3. ไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปราศจากเชื้อ

 4. หลอดใส่สารเคมีสกัด

 5. คู่มือการใช้งาน ATK แบบก้านยาว

 6. ใบรับรองคุณภาพ

 

ข้อควรระวังของ ชุดตรวจ ATK

 • ห้ามใช้ ชุดตรวจ ATK หลังจากวันหมดอายุ

 • บรรจุภัณฑ์ของชุดตรวจจะต้องถูกปิดสนิทจนกว่าจะใช้งาน

 

คำเตือน

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

คำแนะนำ

 • ชุดตรวจ ATK ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงใน การติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้

 • กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

 

ข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะ

ความไวและความจำเพาะในการทดสอบ

การเปรียบเทียบการวิจัยทางคลินิกและการทดสอบแบบ RT-PCR จากตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)

 

วิธีการทดสอบ

RT-PCR

ผลลัพธ์ทั้งหมด

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ผลลัพธ์

ผลบวก

ผลลบ

ผลบวก

113

2

115

ผลลบ

3

212

215

ผลลัพธ์ทั้งหมด

116

214

330

 

ความไว : 97.4% (95%CI*.30.39%-98.61%)

ความจำเพาะ : 99.1% (95%CI*.98.20%-99.87%)

 

ขั้นตอนการทิ้ง ชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว

 • ทิ้งส่วนประกอบ ชุดตรวจโควิด-19 ทั้งหมดลงในถุงขยะ ปิดให้มิดชิด ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ หรือเติมน้ำยาล้างจานผงซักฟอกเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมเขียนหน้าถุงว่า " ชุดตรวจโควิด-19 " หรือ " ขยะติดเชื้อ " นอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้จุดทิ้งขยะ ควรทิ้ง ชุดตรวจโควิด-19 ลงในถังขยะสีแดง
0
Rating:
0% of 100
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชุดตรวจโควิด-19 ATK ตรวจหาแอนติเจน Home Use (1ชุด/กล่อง)
คะแนนของคุณ