ยามาดะ หน้ากากออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่ รุ่น OML04

หน้ากากออกซิเจน สำหรับผู้ใหญ่ 

หน้ากากออกซิเจนสำหรับใช้ครั้งเดียว

หน้ากากออกซิเจนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส่งออกซิเจนให้กับผู้ป่วย

  • ความยาวสาย 2 เมตร (2 meter)
  • สีโปร่งใสโทนน้ำเงิน (Light Blue)
  • ผ่านการฆ่าเชื้อ EO Sterilization