ยามาดะ หน้ากากพ่นยาสำหรับผู้ใหญ่ รุ่น LB20C

หน้ากากพ่นยาสำหรับผู้ใหญ่

หน้ากากพ่นยาสำหรับใช้ครั้งเดียว

  • ขนาดกระเปาะพ่นยา ปริมาณ 10 CC
  • ความยาวสาย 2 เมตร (2 meter)
  • หน้ากากสีโปร่งใสโทนน้ำเงิน (Light Blue)
  • ผ่านการฆ่าเชื้อ EO Sterilization