พลาสเตอร์ พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์กันน้ำ พลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ พลาสเตอร์ยา

-20%

แผ่นรองกันกัด ไฮโดรคอลลอยด์ รุ่น FC-01 YAMADA (6ชิ้น/กล่อง)

แผ่นรองกันกัด แผ่นกันกัด แผ่นกันรองเท้ากัด กันกัดดีเยี่ยม บรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเสียดสี กันน้ำ ยึดติดแน่น ไม่หลุดลอกขณะเดิน วัสดุไฮโดรคอลลอยด์ (HYDROCOLLOID) ขนาดแผ่นรอง FC-001 (บริเวณ) ข้างเท้า : 6 x 2 cm   2 แผ่น  ขนาดแผ่นรอง FC-002 (บริเวณ) นิ้วเท้า : 6.5 x 2 cm  2 แผ่น ขนาดแผ่นรอง FC-003 (บริเวณ) หลังเท้า : 6.9 x 4.4 cm  2 แผ่น   **6 ชิ้น / แพ็ค** ...
฿89.00 ฿71.00

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W5 YAMADA (3ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W5 ผ้าก๊อสพลาสเตอร์ ผ้าก๊อซปิดแผล ปกป้องบาดแผล จากสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น บางเบา ระบายอากาศได้ดี ยึดเกาะเหนียวแน่น ผ่านการฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาด แผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด  บริเวณ : ต้นขา ขนาด : 12 x 12 cm. ขนาดแผ่นดูดซับ : 7.5 x 7.5 cm. บรรจุกล่องละ : 3 แผ่น วัสดุ : ผ้าไม่ทอ/ผ้าก๊อซ ...
฿49.00

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W4 YAMADA (4ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W4 ผ้าก๊อสพลาสเตอร์ ผ้าก๊อซปิดแผล  ปกป้องบาดแผล จากสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น บางเบา ระบายอากาศได้ดี ยึดเกาะเหนียวแน่น ผ่านการฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาด แผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด  บริเวณ : น่องขา ขนาด : 8 x 8 cm. ขนาดแผ่นดูดซับ : 5 x 5 cm. บรรจุกล่องละ : 4 แผ่น วัสดุ : ผ้าไม่ทอ/ผ้าก๊อซ ...
฿45.00

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W3 YAMADA (4ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W3 ผ้าก๊อสพลาสเตอร์ ผ้าก๊อซปิดแผล  ปกป้องบาดแผล จากสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น บางเบา ระบายอากาศได้ดี ยึดเกาะเหนียวแน่น ผ่านการฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาด แผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด  บริเวณ : แขน ขนาด : 6 x 10 cm. ขนาดแผ่นดูดซับ : 3 x 7 cm. บรรจุกล่องละ : 4 แผ่น วัสดุ : ผ้าไม่ทอ/ผ้าก๊อซ ...
฿39.00

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W2 YAMADA (5ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W2 ผ้าก๊อสพลาสเตอร์ ผ้าก๊อซปิดแผล  ปกป้องบาดแผล จากสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น บางเบา ระบายอากาศได้ดี ยึดเกาะเหนียวแน่น ผ่านการฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาด แผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด  บริเวณ : มือ ขนาด : 6 x 7 cm. ขนาดแผ่นดูดซับ : 3 x 4 cm. บรรจุกล่องละ : 5 แผ่น วัสดุ : ผ้าไม่ทอ/ผ้าก๊อซ ...
฿35.00

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W1 YAMADA (10ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ผ้าก๊อซ รุ่น W1 ผ้าก๊อสพลาสเตอร์ ผ้าก๊อซปิดแผล  ปกป้องบาดแผล จากสิ่งสกปรกและเชื้อโรค เนื้อนุ่ม ยืดหยุ่น บางเบา ระบายอากาศได้ดี ยึดเกาะเหนียวแน่น ผ่านการฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาด แผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด  บริเวณ : นิ้ว และมือ ขนาด : 3 x 7 cm. ขนาดแผ่นดูดซับ : 1.5 x 4 cm. บรรจุกล่องละ : 10 แผ่น วัสดุ : ผ้าไม่ทอ/ผ้าก๊อซ ...
฿29.00

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P5 YAMADA (3ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P5 YAMADA พลาสเตอร์กันน้ำ พลาสเตอร์ใสปิดแผล กันสิ่งสกปรก และป้องกันการติดเชื้อโรค ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาดแผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด หรือบริเวณที่ห้ามสัมผัสน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ บริเวณ : ต้นขา ขนาดสินค้า : 12 x 12 cm ขนาดแผ่นดูดซับ : 7.5 x 7.5 cm บรรจุกล่องละ : 10 แผ่น วัสดุ : ฟิล์ม PU ...
฿49.00

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P4 YAMADA (3ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P4 YAMADA พลาสเตอร์กันน้ำ พลาสเตอร์ใสปิดแผล กันสิ่งสกปรก และป้องกันการติดเชื้อโรค ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาดแผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด หรือบริเวณที่ห้ามสัมผัสน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขนาดสินค้า : 8 x 8 cm ขนาดแผ่นดูดซับ : 5 x 5 cm บรรจุกล่องละ : 3 แผ่น วัสดุ : ฟิล์ม PU ...
฿45.00

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P3 YAMADA (3ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P3 YAMADA พลาสเตอร์กันน้ำ กันสิ่งสกปรก และป้องกันการติดเชื้อโรค ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาดแผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด หรือบริเวณที่ห้ามสัมผัสน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ บริเวณ : แขน ขนาดสินค้า : 6 x 10 cm ขนาดแผ่นดูดซับ : 3 x 7 cm บรรจุกล่องละ : 3 แผ่น วัสดุ : ฟิล์ม PU ...
฿39.00

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P2 YAMADA (3ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P2 YAMADA พลาสเตอร์กันน้ำ กันสิ่งสกปรก และป้องกันการติดเชื้อโรค ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาดแผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด หรือบริเวณที่ห้ามสัมผัสน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขนาดสินค้า : 6x7 cm ขนาดแผ่นดูดซับ : 3x4 cm. บรรจุกล่องละ : 3 แผ่น วัสดุ : ฟิล์ม PU ...
฿35.00

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P1 YAMADA (10ชิ้น/กล่อง)

พลาสเตอร์ใสกันน้ำ รุ่น P1 YAMADA พลาสเตอร์กันน้ำ พลาสเตอร์ใสปิดแผล กันสิ่งสกปรก และป้องกันการติดเชื้อโรค ใช้สำหรับปิดแผลถลอก รอยบาดแผลรอยไหม้เล็กน้อย แผลพุพอง และแผลหลังผ่าตัด หรือบริเวณที่ห้ามสัมผัสน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ บริเวณ : นิ้ว ขนาดสินค้า : 2.5 x 6.2 cm ขนาดแผ่นดูดซับ : 1.15 x 2.3 cm บรรจุกล่องละ : 10 แผ่น วัสดุ : ฟิล์ม PU ...
฿29.00