ถังออกซิเจน เกจ์หายใจ เกจ์หายใจออกซิเจน เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน และอัตราการไหลของ Oxygen หน้าปัดขนาดใหญ่อ่านง่าย ตัวเลนส์ ทำจากโพลีคาร์บอเนตแข็งแรง เกจ์ออกซิเจน